O nás

Těžba a úprava nerostných surovin, zejména břidlice a žuly, je základním segmentem dlouhodobé strategie společnosti 
Premiot Mining & Resources, patřící do investiční skupiny Premiot Group. V této souvislosti byly v roce 2020 realizovány akvizice dvou břidlicových dolů a dvou žulových lomů.

K hlavním cílům Premiot Mining & Resources patří obnova těžby a úpravy břidlice za účelem ušlechtilé výroby, obnova řemesla a bývalé slávy břidlicových dolů na severní Moravě. Strategie rovněž počítá s pořízením dalších báňských akvizicí, neboť surovinový deficit v České republice a Evropské unii vůbec se stále prohlubuje.

0
20 let zkušeností v oboru
0
doly disponují vytěžitelnými zásobami kvalitní břidlice na více než 100 let
0
export do 4 zemí

Břidlicový důl Lhotka

Tato lokalita poskytuje mimořádně kvalitní ložisko. Kolmý úklonu vrstev 70°– 80 ° je výhodný z hlediska důlní těžby. Lhotecká břidlice je tvrdosti 2,5 až 3,5 stupně podle Mohsovy stupnice. Vyznačuje se dobrou jakostí, ocelově modrou a tmavomodrou barvou a převážně hladkým povrchem na štěpných plochách. Břidlice se zde těží nepřetržitě už od druhé poloviny 19. století.

Břidlice je přírodní materiál který počal vnikat usazováním jílovitého bahna na mořském dně v období  před více než 300 milióny lety.

Břidlicový důl Nové Oldřůvky

Hlubinný břidlicový důl Nové Oldřůvky. Zdejší břidlice má vysoký obsah křemíku a pokrývalo se s ní mnoho historických památek na celém našem území.

Žulový lom Čierny Balog

Provozujeme kamenolom Čierny Balog, který se nachází 18 km jižně od Brezna. V kamenolomu probíhá těžba od roku 2017 v ložisku horniny, která je charakterizována jako vyhrazený nerost - granodiorit.

Hornina granodiorit patří do skupiny vyvřelých hornin, má široké použití a svou kvalitou je srovnatelná se švédskými a libereckými žulami.

Těžba a úprava nerostných surovin, zejména břidlice a žuly, je základním segmentem dlouhodobé strategie společnosti Premiot Mining & Resources. V případě moravské břidlice patří k hlavním cílům především obnova tradice ušlechtilé výroby, vybudování trhu v evropském měřítku a aplikace moderních technologií v rámci zpracování této komodity.

Naše galerie

PREMIOT Mining & Resources a.s.

Phone
+420 220 770 088
E-mail
obchod@dulpremiot.cz
Komunikace
v CZ, ENG, PL jazyce