Náš tým

Zastáváme názor, že nejdůležitější součástí každého podnikání jsou lidé.
Proto dbáme, aby každý člen našeho týmu byl zodpovědným a zkušeným členem, který pomáhá k růstu svěřených aktiv a důvěry našich investorů

Ondrej Spodniak, LL.M.

CEO

Ing. Jan Hampel

Člen představenstva

Mgr. Patrik Hužva, MBA

Předseda představenstva

Dr. Petr Welser

Technický ředitel

Filip Navrátil

Investiční manažer

Ing. Tomáš Chuděj

Obchodní zástupce

Ing. Jiří Hůla

Závodní dolu

Ing. Tomáš Kotrla

Projektový specialista

Tomáš Dohnálek

Akviziční specialista

Martina Ďásková

Obchodní zástupce

Představení společnosti